Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa Hotelu IBIS STYLES NOWY TARG

I. Pracownicy Hotelu ibis Styles Nowy Targ i dbałość o bezpieczeństwo naszych Gości:

W trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych przez nas zasad:

- wszyscy nasi Pracownicy Hotelu dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się w pracy zgodnie z - www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy

Dodatkowo każdy Pracownik Hotelu, jak i pracownicy firm kooperujących przed rozpoczęciem pracy zobligowani są do:

- W wyznaczonym miejscu w Hotelu wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego termometru każdej osobie będącej Pracownikiem Hoteli lub Pracownikiem naszych Kooperantów;
- Nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy kiedy ich temperatura nie przekracza 38℃ oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem;
- w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38° lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;
- Wszyscy Pracownicy Hotelu ibis Styles Nowy Targ oraz Pracownicy naszych Kooperantów są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Pracowników do ich miejsc pracy;
- Kadra kierownicza jest zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność;
- Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice, maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalne osłony w naszych Recepcjach Hotelowych oraz dostępność żeli antybakteryjnych.
- Wszyscy nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszym hotelu i restauracji;
- Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
- Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.

II. Strefy ogólne (korytarze, hole, lobby, toalety):

- Strefy ogólne każdego Hotelu stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników Hotelu jak i Gości Hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS - https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz );
- W naszym Hotelu mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi;
- W strefie wejścia do Hotelu zlokalizowana jest informacja o maksymalnej ilości osób mogących przebywać na terenie Hotelu;
- W tej samej części Hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
- Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi;
- Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Hotelu;
- W każdej toalecie publicznej na terenie Hotelu w widocznym miejscu udostępniona jest instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce;
- W strefie wejścia do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
- Prowadzona jest regularna dezynfekcja wind hotelowych zgodnie z wytycznymi.
- W strefie wejścia do wind znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
- Przyciski na panelu w windzie regularnie dezynfekowane
- Wprowadzono zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo domowe);
- Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, poręcze;
- Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;
- Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą;

III. Strefa Recepcji:

- W naszym Hotelu znajdziesz w Recepcji informację o maksymalnej ilości osób mogących przebywać w danej części obiektu;
- Możesz dokonać zakupu maseczki w Recepcji hotelowej.
- W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w recepcji hotelowej zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości;
- Wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed Recepcją, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 2 metry);
- Minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie;
- W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, tak jak postępujemy w przypadku każdego Pracownika Hotelu rozpoczynającego pracę, tak i w przypadku Gości przed rozpoczęciem procesu meldowania dokonujemy pomiaru jego temperatury. W przypadku wystąpienie podwyższonej temperatury, minimum 38℃ (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem Pracownik ma prawo nie zameldować Gościa, należy jednak dokonać powtórnego pomiaru w celu potwierdzenia sytuacji z podwyższoną temperaturą. W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa podając przyczyny nie zameldowania Gościa. Równocześnie taka sytuacja gdy ma miejsce, jest zgłaszana do Kadry Kierowniczej.
- Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych w tym „BLIK”. Nasze terminale są regularnie dezynfekowane.
- Podczas podpisywania karty meldunkowej nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu;
- Karty do pokoi są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości. Wprowadziliśmy system kwarantanny dla kart i kluczy która trwa 72h. Dopiero po takim okresie karty i klucze są używane ponownie;
- W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;
- Realizujemy systematyczne informowanie Gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Hotelu. Wszystkie aktualne informacje przekazujemy również drogą medialną wykorzystując do tego celu monitory w Recepcji oraz informacyjny kanał hotelowej telewizji;

IV. Strefa pokoi hotelowych:/kwarantanna pokoi/:

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Pracowników wprowadziliśmy sprzedaż pokoi w systemie rotacyjnym, który polega na poniższych zasadach:
- Dbając o Pracowników i Gości sprzątanie pokoju rozpoczynamy po upływie 48 h od opuszczenia pokoju przez Gościa;
- Nasze Recepcje blokują każdy pokój do ponownej sprzedaży na 72h po wyjeździe Gościa na czas sprzątania pokoju oraz niezbędnej według zaleceń dezynfekcji przed przyjazdem następnego Gościa. W naszym Hotelu wdrożyliśmy dezynfekcję poprzez metodę ozonowania pokoi;
- Wprowadziliśmy zasadę świadomego rozmieszczania Gości w strukturze Hotelu co oznacza, że minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministerstwo Rozwoju na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe;
- Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;
- Współpracujemy z certyfikowaną Pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza;

V. Strefa Restauracji/Baru:

- Śniadania przygotowane są indywidualnie dla każdego pokoju z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Wydawane są w formie serwowanej w restauracji hotelowej przy zachowaniu bezpiecznej odległości między stolikami oraz przestrzeganiu maxymalnej ilości osób mogących znajdować się jednocześnie na terenie restauracji. Śniadania wydawane są o ustalonej przez Gości godzinie i przynoszone przez Kelnera lub Kucharza do stolika lub są gotowe do obioru w Recepcji w ramach usługi „na wynos” zgodnie ze wskazaniem na realizację wyżywienia przez restauracje i bary hotelowe w rozporządzeniu; - Wprowadziliśmy możliwość zamawiania również posiłków poza śniadaniami w celu zapewnienia indywidualnej obsługi Gości. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można lub zdecydować się na „zestaw dnia” wybrać z menu z a’la carte dania i zamówić je w ramach room service do pokoju
- Preferujemy płatności bezgotówkowe oraz w systemie „BLIK”. Nasze terminale płatnicze są regularnie dezynfekowane.
- Podczas podpisywania rachunku przy zamówieniach na konto pokoju w ramach pobytu w Hotelu, nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu, taka sama zasada obowiązuje dla wydawanych kart menu a’la carte;

VI. Strefa konferencyjna:

- Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.
- Przy wejściu do sal konferencyjnych zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji;
- Przed realizacją każdej konferencji nasze służby techniczne dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego;
- Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sal konferencyjnych w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza;
- W salach konferencyjnych, które są wyposażone w ścienne panele regulacji i ustawiania systemu klimatyzacji, są one regularnie dezynfekowane
- Ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących ograniczeń, nie realizujemy podczas konferencji przerw kawowych w strefach konferencyjnych.
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji, wprowadziliśmy realizowanie konferencji w salach w systemie rotacyjnym, który polega na tym, że w ramach możliwej dostępności stosowania tego rozwiązania, kolejne wykorzystanie sali konferencyjnej następuje po upływie 48 h od opuszczenia jej przez poprzednią grupę konferencyjną.

VII. Strefa Kids Club:

- Zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe strefy animacyjne, place zabaw i inne atrakcje hotelowe związane z animacjami dla dzieci są niedostępne.

VIII. Strefa Wellness:

- Zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe strefy rekreacji takie jak fitness club są niedostępne.